Еlectrolux 505089 NHT8P

 • Целосно изработена од нерѓосувачки челик + перки AISI 304
 • Потрошувачка на вода: 2 литри по циклус
 • 84°C температура на плакнење гарантирана од booster пумпа
 • Вградена пумпа за средство за плакнење и пумпа за исфрлање вода
 • 3 програми: 45/84/150 секунди

Цена: 153.700 денари

 

 

Еlectrolux 400132 NUC3DPP

 • Целосно изработена од нерѓосувачки челик AISI 304, полипропиленски перки
 • Вградена пумпа за мек старт оневозможува кршење на садовите и чашите
 • 80-90 °C температура на плакнење гарантирана од booster пумпа
 • Вградени пумпа за средство за плакнење и пумпа за исфрлање на вода
 • 2 програми: 120/180 секунди
 • Капацитет: 540 чинии на час / 30 корпи

Цена: 83.500 денари

 

Еlectrolux 402119 ZGWSIG

 • Целосно изработена од нерѓосувачки челик + перки AISI 304
 • Вграден 5-литарски бојлер
 • Температура на перење 55/65°C, температура на плакнење 80-90°C
 • 1 програм: 120 секунди
 • Вградени пумпи за детергент, средство за плакнење и за исфрлање вода
 • Капацитет: 30 корпи на час

Цена: 74.500 денари

 

 

Еlectrolux 402092 ZGWSG

 • Целосно изработена од нерѓосувачки челик + перки AISI 304
 • Вграден 5-литарски бојлер
 • Температура на перење 55/65°C, температура на плакнење 80-90°C
 • 1 програм: 120 секунди
 • Вградена пумпа за средство за плакнење
 • Капацитет: 30 корпи на час

Цена: 62.400 денари

 

 

 

 

* Цените се со вклучен ДДВ од 18%