AKCE268200 AOS061EBA2 ELECTRIC COMBI OVEN 6 GN 1/1 B LW

Конвектоматот со пареа овозможува континуирано готвење со свежа пареа.
Air –o- flow: се користи свеж воздух кој се вдомува со печката, по предгревањето се исфрла надвор со што се гарантира подеднакв печење.
Влажноста се контролира со By – pass tehnology која гарантира намалена портошувачка на вода и електрична енергија.
Air- – clen: систем на самочистење.
Циклуси на готвење: пареа (100 °C), ниска температура со пареа (100 °C), прегреана пареа (max 130°C), топол воздух (max 300 °C), комбинирано (max 250 °C), регенерација.
Готвење во 2 чекори со можност за комбинирање на циклуси.
Сонда за мерење за прецизно готвење.

Цена: 276.900 МКД

AKCE268200 AOS101EBA2 ELECTR.COMBI OVEN 10 GN 1/1 B LW

Конвектоматот со пареа овозможува континуирано готвење со свежа пареа.
Air –o- flow: се користи свеж воздух кој се вдомува со печката, по предгревањето се исфрла надвор со што се гарантира подеднакв печење.
Влажноста се контролира со By – pass tehnology која гарантира намалена портошувачка на вода и електрична енергија.
Air- – clen: систем на самочистење.
Циклуси на готвење: пареа (100 °C), ниска температура со пареа (100 °C), прегреана пареа (max 130°C), топол воздух (max 300 °C), комбинирано (max 250 °C), регенерација.
Готвење во 2 чекори со можност за комбинирање на циклуси.
Сонда за мерење за прецизно готвење.

Цена: 326.400 МКД

AKCE267200 AOS061ETA1 ELECTR.COMBI OVEN (T) 6 GN 1/1 LW

 Конвектоматот со пареа со контролен панел со екран на допир со висока резолуција, преведен на 30 јазици овозможува континуирано готвење со свежа пареа.
Air –o –clima реалноконтролирана влажност со ламбда сонда, независно од количината која се подготвува.
Со помош на air-o-clima циклусите се исфрла секоја прекуумерена пареа која се генерира при готвењето.
Air –o- flow: се користи свеж воздух кој се вдомува со печката, по предгревањето се исфрла надвор со што се гарантира подеднакв печење.
Air- – clen: систем на самочистење.
Процесот на само чистење Green cleaning functions ја намалува потрошувачката на вода и средствата за чистење .
3 начини на готвење: Manuelno (cooking cycle, temperature, time and advance features); Автоматски (select family and food type + 3 special cycles-LTC, proofing, regeneration); Програми кои се веќе вчитани во контролниот панел (до 1000 рецепти).
Сонда за храна со 6 точки на мерење

Цена: 345.100 МКД

AKCE267200 AOS061ETA1 ELECTR.COMBI OVEN (T) 10 GN 1/1 LW

Конвектоматот со пареа со контролен панел со екран на допир со висока резолуција, преведен на 30 јазици овозможува континуирано готвење со свежа пареа.
Air –o –clima реалноконтролирана влажност со ламбда сонда, независно од количината која се подготвува.
Со помош на air-o-clima циклусите се исфрла секоја прекуумерена пареа која се генерира при готвењето.
Air –o- flow: се користи свеж воздух кој се вдомува со печката, по предгревањето се исфрла надвор со што се гарантира подеднакв печење.
Air- – clen: систем на самочистење.
Процесот на само чистење Green cleaning functions ја намалува потрошувачката на вода и средствата за чистење .
3 начини на готвење: Manuelno (cooking cycle, temperature, time and advance features); Автоматски (select family and food type + 3 special cycles-LTC, proofing, regeneration); Програми кои се веќе вчитани во контролниот панел (до 1000 рецепти).
Сонда за храна со 6 точки на мерење.

Цена: 442.700 МКД